TORPEN
Three Column CSS Layout

Brukarar

Bruk 2 Nordtorpen

1. Hans Andersson
2.Kristoffer Hansson
3. Ola Jonsson
4. Tomas Ketilsson Midtun1
5. Ola Andersson
6. Mons Johannesson
7. Anders Johannesson(Offerdal?)
8. Mons Andersson
9. Aslak Toresson Nundal
10. Tor Aslaksson
11. Johannes Torsson
12. Håvard Knutsson Nundal
13. Sjur Sjursson Årebru
14. Vilken Olsson Midtun
15. Eirik Vilkensson
16. Vilhelm Eiriksson

1"son til Ketil Kolabrennar ved koparverket"


Kjelde: Bygdebok for Årdal, slektsbandet


Varden på gruvefjellet
"Nundølen" speider i lyset fra industrien.

Torpen kan sporast tilbake til før svartedauden

Foto: Stiftinga

Fyrste gongen namnet var registrert var i 1611, då var namnet Nødtorp eller Naut-torp,ein stad der det samlar seg krøtter.
I 1630 vart det skrive Nortorpen, seinare berre Torpen. Garden var i privat eige så langt attende som ein kjenner til men vart styrd under Haugstad (kyrkjegods under Kyrkja i Fortun).
Fram til 1612 var det ikkje nemnd andre brukarar i dalen enn han Ola(Ola knægt) og husmenn.
Etter Ola var det ein Åmund(1616-1683) som overtok.Åmund kjøpte Torpen.

Son til Åmund, Ola Åmundson (1660-1707) overtok etter far sin og var den siste brukaren som styrde både Haugstad og Torpen

"Nundalen er eit monument over forfedranes pågangsmot, vilje og skaparevne"

På turen frå Torpen og bort mot Haugstad, kan du gå på nedsida av vegen (mot elvi) der vil du finna Bekkekvernhuset, det einaste i sitt slag som er att i Årdal. Taket er no skifta ut, slik at huset vil halde seg godt for ettertida.

Foto: Vidar moen


Idyll i Nundalen.


ill: bnDet nye huset på Torpen blei bygd i 1948!
Ovafor løa på denne garden var det ei kjempe stor steinrøys. Det var på hundrevis lass med stein når dei køyrte ho vekk.
Dette var nok ein gravhaug frå gamal tid. Det var vist her han Vilhelm fann nokre beinrestar.

Her hadde dei og slipestein. Kvernhuset reiste i ei snødemma i 1948 eller 1949


Under krigen
Kvernhuset brukte øvringane under krigen til å mela kornet sitt i, dette foregjekk på natta fordi Tyskarane ikkje tillot det. Han Tolle? stod vakt.

Fråflytt i 1955!


Utbedring av vegenEin mann og hans redskap


foto: Arvid Solheim

Lind "Tilia cordata"
Lind har spredte, hjerteformete, langskaftete blader med tenner i kanten. Det er vårt eneste treslag med utpreget hjerteformete blader (bortsett fra vanlig bjørk og fra ungskuddsblader hos osp). Bladene er snaue, blågrønne på undersida, med rustfargete hårdusker i nervevinklene på undersida. Lindebladene er ofte skjeve, og spesielt på ungskudd kan de (på samme måte som alm) ha én eller to ekstra bladspisser.


Høgdegrense: 700 m i Lærdal, med ei einsleg plante på 810 m i Seljord (Lid & Lid 1994). Kjelde:nettflora